Liturgiczne wspomnienie: Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy
Modlitwa na dziś: Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Litania do Matki Bożej Nieustajacej Pomocy
Akty strzeliste,  Inne modlitwy Maryjne

Akt oddania Maryi Królowej

Maryjo, od wieków Kościół święty cieszy się Twoim wyniesieniem ponad aniołów i świętych.
Ty uczestniczysz w królewskiej chwale i władzy swojego Syna,
ściśle zjednoczona z Nim w pełnieniu woli Bożej.
Maryjo, w swym ziemskim życiu nie pragnęłaś władzy,
tytułów i zaszczytów, sławy i bogactw, uznania i podziwu.
Twoim największym pragnieniem było pełnienie woli Bożej.
Sama nazwałaś siebie w Nazarecie „Służebnicą Pańską”.
Nie pragnęłaś łatwego i wygodnego życia,
ale przyjmowałaś je takim, jakim jest, z cierpieniami, ubóstwem, niedostatkami,
zmęczeniem, jakie rodzi ciężka praca.
Twoja godność królewska, ukryta przed światem w Nazarecie,
objawiała się w pokornej służbie i miłości do Jezusa i Józefa.
Dziś, gdy cieszysz się pełnią chwały i radością nieba,
jako Królowa i Pani troszczysz się o nasze zbawienie.
Niewiasto obleczona w blask słońca, uwieńczona gwiazdami,
stopą miażdżąca głowę starodawnego węża, króluj w mym sercu.
Spraw, niech stanę się Twoją szczególną własnością.
Kieruj mną, prowadź mnie i strzeż na drogach życia. Amen.