Akty strzeliste

Akt ofiarowania się Bogu Św. Stanisława Papczyńskiego

Akt ofiarowania się Bogu

Panie, mój Boże, ofiaruję Ci moje serce, aby Ciebie jedynie miłowało i niczego oprócz Ciebie.
Ofiaruję Ci moją duszę, aby Tobie służyła. Ofiaruję mój rozum, moją pamięć i moją wolę, aby Tobie podlegały.
Ofiaruję moje usta i mój język, aby Ciebie sławiły i głosiły Twoje dzieła.
Ofiaruję Ci, Boże, siebie samego, wszystko czym jestem i co posiadam.
Spraw, Panie, abym cały był Twój – mój w żadnej rzeczy; tak każdym czasie, w każdej chwili, w całej wieczności.
I wszystko to niechaj będzie ku chwale Twojej, i Najświętszej Dziewicy Maryi. Amen.

Akt ofiarowania się Zbawicielowi

Chryste, chcę jedynie być Twoim niewolnikiem, nie ma innego Króla z wyjątkiem Ciebie, o Jezu.
Jeśli w miłosierdziu swoim połączysz mnie z Sobą, któż zdoła odłączyć mnie od Ciebie?
Niech moja dusza przylgnie do Ciebie. Niech mnie przygarnie Twoja prawica. Amen.

 

Udostępnij