Liturgiczne wspomnienie: święci Pierwsi Męczennicy Świętego Kościoła Rzymskiego
Modlitwa na dziś: Litania do świętych męczenników
Akty strzeliste,  Modlitwy pokutne,  Modlitwy ułożone przez świętych,  Modlitwy wieczorne

Akt ufności

„Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś sam jeden jest tylko dobry.
Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu,
boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano ani nie pamięta ziemia,
ani niebo, by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona.
O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy,
gdy się udaję skruszona do miłosierdzia Serca Twego,
u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem.” (św Faustyna, Dz. 1730)

Amen.