Akty strzeliste,  Modlitwy pokutne,  Modlitwy ułożone przez świętych,  Modlitwy wieczorne

Akt ufności

„Uciekam się do Twego miłosierdzia, Boże łaskawy, któryś sam jeden jest tylko dobry.
Choć nędza moja wielka i przewinienia liczne, jednak ufam miłosierdziu Twemu,
boś jest Bóg miłosierdzia i od wieków nie słyszano ani nie pamięta ziemia,
ani niebo, by dusza ufająca miłosierdziu Twemu została zawiedziona.
O Boże litości, Ty sam jeden usprawiedliwić mnie możesz i nie odrzucisz mnie nigdy,
gdy się udaję skruszona do miłosierdzia Serca Twego,
u którego nikt nie doznał odmowy, choćby był największym grzesznikiem.” (św Faustyna, Dz. 1730)

Amen.

 

Udostępnij