Akty strzeliste

Akt zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa

O Panie Jezus Chryste,
Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tę intencję.
(tutaj należy wyrazić prośbę)

Spójrz tylko na mnie,
i uczyń to, do czego Cię skłania Twoje Serce,
Niech Twoje Najświętsze Serce zadecyduje,
Liczę na Nie… Pokładam w Nim ufność,
Rzucam się w Jego Miłosierdzie.

Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz.
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie
Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie.
Najświętsze Serce Jezusa,
przyjdź Królestwo Twoje.

O, Najświętsze Serce Jezusa,
proszę o wiele łask,
lecz najbardziej żarliwie błagam o tę.
Weź ją, umieść w Twoim Najświętszym Sercu.
Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją
pokrytą Twą Drogocenną Krwią,
nie odrzuci jej.
Nie będzie to już moja prośba, ale Twoja, o Jezu.

O, Najświętsze Serce Jezusa, pokładam ufność w Tobie.
Niech nigdy nie doznam zawodu.
Amen.

Udostępnij