modlitwa małżeńska

Akt zawierzenia rodziny Miłosierdziu Bożemu

Modlitwa Ojca rodziny

O najmiłosierniejszy Boże, Twoja dobroć jest nieskończona,
a skarby łask nieprzebrane.
Ufamy bezgranicznie Twojemu miłosierdziu,
które jest ponad wszystkie dzieła Twoje.
Pragniemy, aby cała nasza rodzina żyła zawsze w promieniach Twojego miłosierdzia,
które wywyższamy i błogosławimy.
Niech ono dociera do naszych serc i przenika nasze wnętrza,
abyśmy mogli lepiej Ciebie poznać i pokochać.
Oddajemy się Twemu miłosierdziu, Boże, całkowicie i bez zastrzeżeń.
Pragniemy szerzyć Twoje miłosierdzie przez spełnianie dzieł miłosierdzia
tak względem duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników,
niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym.
Strzeż naszej rodziny, o łaskawy Boże, jako własności i chwały Twojej.
Niech wszyscy ludzie doświadczą nieskończoności Twojego miłosierdzia,
zaufają mu i wysławiają je na wieki. Amen.

Udostępnij