Akty strzeliste

Akt zawierzenia się Jezusowi

Panie uświęć moje ciało,
Wlej w me żyły Swoją Krew,
I spraw by me serce,
Dla Ciebie biło. Amen