Liturgiczne wspomnienie: św. Jan z Triory, prezbiter i męczennik
Modlitwa na dziś: Za Kościół w Chinach
logo_pomoc-duchowa-online
Akty strzeliste

Akt wiary

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzą, coś objawił Boże, Twe słowo
mylić nie może.

Ofiarowanie

Myśli, słowa, sprawy moje – Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie serce me oddaję,
Coraz lepszym niech się staję.