Modlitwy do świętych

O umiłowanie modlitwy do św. Grzegorza

Święty Grzegorzu, miłośniku i nauczycielu modlitwy,
ty uczyłeś, że trzeba wspominać Boga częściej, niż się oddycha,
ponieważ modlitwa jest spotkaniem pragnienia Boga z naszym pragnieniem.
Wiedziałeś, o święty nasz Ojcze, że pragnieniem Boga jest, byśmy Go pragnęli.
Pomóż nam, abyśmy modląc się, kierowali nasze serce ku Bogu i oddawali się Mu jako ofiara,
którą trzeba oczyścić i przemienić. Obyśmy na modlitwie patrzyli na wszystko w świetle Chrystusa.
Niech modlitwa sprawia, że opadną z nas nasze maski,
a my oddamy się całkowicie prawdzie i słuchaniu Boga, podtrzymując ogień miłości. Amen.

święty Grzegorz z Nazjanzu
święty Grzegorz z Nazjanzu

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij