Modlitwy po Komunii świętej

Dziękczynienie po Mszy Świętej

Dziękujemy Ci Ojcze nasz,
Za święty winny szczep Dawida, sługi Twego
Który nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego.
Tobie chwała na wieki!

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiedzę,
Którą nam dałeś poznać przez Jezusa, sługę swego
Tobie chwała na wieki!

Jak ten łamany chleb rozsiany był po górach,
A zebrany stał się jedno,
Tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi
do Królestwa Twego
Gdyż Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa,
na wieki!

Dziękujemy Ci Ojcze Święty,
za święte Imię Twoje
Któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych,
I za wiedze i za wiarę i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś przez Jezusa sługę Swego
Tobie chwała na wieki!

Ty, Panie Wszechmocny,
Stworzyłeś wszystko dla imienia Swego.
Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie,
Aby do Ciebie dziękczynne zanosili modły.
Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój,
I żywot wieczny przez Sługę Swego.

Przede wszystkim dziękczynne do Ciebie zanosimy modły,
Bo jesteś Wielmożny.
Tobie chwała na wieki!

Pomnij, Panie, na Kościół swój
I wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go w doskonałości swojej,
I zgromadź go od czterech wiatrów,
Pełen świętości,
do Królestwa swego,
Któreś mu zgotował.
Albowiem Twoja jest moc i chwała na wieki!
Niech przyjdzie łaska
I niech przeminie ten świat!
Hosanna Bogu Dawidowemu!

Kto święty niech przystąpi,
Kto zaś nim nie jest niech czyni pokutę.
Przyjdź Panie Jezus. Amen!
(Didache)

Udostępnij