Modlitwy po Komunii świętej

Dzięki Ci składam Panie

Dzięki Ci składam, Panie, Ojcze święty, wszechmogący wieczny Boże,
żeś mnie grzesznika, niegodnego sługę swego, bez żadnej mojej zasługi,
lecz jedynie z miłosierdzia Twego raczył posilić Przenajdroższym Ciałem i Krwią Syna Twojego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Błagam Cię, niech ta Komunia święta nie będzie dla mnie powodem kary,
lecz wyjedna mi zbawienne przebaczenie.
Niech się stanie dla mnie zbroją wiary i tarczą dobrej woli.
Niech usunie moje wady, wyniszczy we mnie pożądliwość i zmysłowość,
a pomnoży miłość i cierpliwość, pokorę i posłuszeństwo oraz wszystkie cnoty.
Niech będzie mocną ochroną przeciw zasadzkom nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych.
Niech zupełnie uspokoi we mnie złe poruszenia cielesne i duchowe.

Niech mnie trwale zespoli z Tobą, jedynym i prawdziwym Bogiem,
i stanie się szczęśliwym dokonaniem mego życia.
Błagam Cię, abyś raczył doprowadzić mnie grzesznika do tej niewysłowionej Uczty,
na której sam wraz ze swoim Synem i Duchem Świętym
jesteś dla swoich Świętych prawdziwą światłością, zupełnym nasyceniem,
wieczną radością, pełnią rozkoszy i doskonałym szczęściem. Amen.