Modlitwa na dziś: Litania małżonków
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Dziękujemy za wiarę

Wszechmogący Boże, wielbimy Ciebie za dar wiary zaszczepiony nam przez pierwszych misjonarzy,
którzy dotarli na nasze ziemie.
Dziękujemy Ci za nauczanie, trudy apostolskie, cierpienia
i niepokoje pierwszych misjonarzy: Wojciecha, Brunona, pięciu polskich męczenników z Międzyrzecza,
przypieczętowane męczeńską krwią.

Dziękujemy Ci za to, że przez wieki Kościół wrastał w naszą ziemię i kształtował kulturę,
język, chrześcijańskie obyczaje, ewangeliczne odniesienia do bliźnich.
Dziękujemy Ci za wspaniałych świętych i błogosławionych, których wydała nasza ziemia,
a którzy przejęli i pomnożyli dziedzictwo pierwszych świadków wiary.

Dziś, dostrzegając wiele zagrożeń duchowych, prosimy Cię, Panie,
przez przyczynę tak licznych i wielkich świadków, udziel nam łaski wiernego trwania w nauce Twojego Syna.
Spraw, by kolejne pokolenia Polaków dołączyły do świętych i błogosławionych kobiet i mężczyzn.
Chroń przed duchowym zamętem, jaki wprowadza świat swoimi propozycjami życia dalekiego od ideałów ewangelicznych. Pomóż oddzielać ziarno prawdy od plew kłamstwa i tego, co jest bezwartościowe i szkodliwe.
Ucz nas zdecydowanie odrzucać zło i pozorne dobra w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Święty Brunonie, módl się za nami!