Pozostałe

Elementor #7539

RÓŻANIEC

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO Z ODPOWIADAJĄCYMI IM CNOTAMI I ŁASKAMI PRZYKŁAD: ŚW. LUDWIKA MARII

Tajemnice Radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Głęboka pokora serca

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Doskonała miłość względem bliźniego

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Głęboka pokora serca

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Doskonała miłość względem bliźniego