Pozostałe

Godzinki o Duchu Świętym

JUTRZNIA
V. Panie, otwórz wargi moje.
R. A usta moje głosić będą Twą chwałę.
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu…

HYMN
Przenajświętszy Duchu Boże,
Który od Ojca i Syna
Wiecznej Miłości pochodzisz,
Czerpiąc miłość ich jedyną.

Trójcy Świętej żywe tchnienie,
W którym pełnia Bóstwa gości,
Całe wielbi dziś stworzenie
Tajemnicę Twej miłości.

Nim zabłyśnie dzień wśród cienia,
Czcimy moc Twą niepojętą.
Całe niebo razem z ziemią
Śpiewa chwałę Trójcy Świętej.

Któż z nas ludzi pojąć zdoła
Twoją Wielkość, Duchu Boży?
Gdy w zadumie chyląc czoła
Hołd składamy wszystkich stworzeń.

Antyfona:
Kiedy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też będziecie świadczyć (J 15,26).
V. Duch mój nad miód słodszy.
R. A dziedzictwo moje nad plaster miodu.

Módlmy się:
Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe i zawsze się radować Jego pociechą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg. przez wszystkie wieki wieków. Amen.

LAUDESY
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu…

HYMN
Duchu, co stworzenia dzieło
W swym odwiecznym miałeś planie,
Przez Cię w czasie się zaczęło
Twórczej myśli wykonanie.

Twoje słowo stwórczą mocą
Świat z niebytu powołało.
Chwałę Twą niebiosa głoszą
Dzisiaj i przez wieczność całą.

By objawić Twoją miłość,
Co oblicze świata zmienia,
Sam człowieka utworzyłeś
Z prochu ziemi, z Twego tchnienia.

Bądź dziś z nami, Duchu Mocy,
W każdej chwili, w każdym tchnieniu.
Łaską Twoją pomóż tworzyć
Nowe niebo, nową ziemię.

Antyfona:
Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą (Rdz. 2,7).
V. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczyni z nas świątynię swojej chwały przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

GODZINA DNIA
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu…

HYMN
Sławiąc, Duchu, Twoje dzieła,
Czcimy wieczny plan miłości,
Iż ludzkości, co zgrzeszyła,
Odkupienia wieścisz wiosnę.

Powiew wichru Wieczernika
W świat nadzieję wnosi nową
I rozdarcie grzechu znika.
Gdy się Boskie wciela Słowo.

Twa przedziwna, Duchu, władza
Niesie nowych łask strumienie.
W nową światłość nas wprowadza,
Nowym czyni nas stworzeniem.

Duchu Mocy, duszy Gościu,
W Twej miłości oblubieńczej
Spraw, ażeby mógł być Kościół
W dary Twe bogaty, święty.

Antyfona:
Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. Wszyscyśmy także zostali napojeni jednym Duchem (l Kor 12,13).
V. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych,
R. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

Módlmy się:
Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów, zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

NIESZPORY
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu…

HYMN
Duchu Prawdy, Duchu męstwa,
Daj nam światło swe i radę,
Gdy po krętych czasu ścieżkach
Do wieczności nas prowadzisz.

Spraw, by na pielgrzymim szlaku
Twoja mądrość z nami była.
Utrudzonych życiem ratuj,
Pomnóż wiary im i siły.

Niech przez wieki nieprzerwanie
Wieczernika cud odżywa.
Dzięki nowym powołaniom
Żeńców ślij na Twoje żniwo.

Ty nasz ból rozumiesz zawsze
I tęsknoty serca koisz.
Daj nam wytrwać w Twojej łasce.
Twoim obdarz nas pokojem.

Antyfona:
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3,2).
V. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
R. Jeżeli zaś dziećmi, to i dziedzicami Boga oraz współdziedzicami Chrystusa.

Módlmy się:
Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Tobą zakryta, ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie chwalić. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.

MODLITWA NOCNA
V. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
R. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu…

HYMN
Kiedy mrok okrywa ziemię
I gdy życia dni nam gasną,
W kręgu złud, w półmroku cieni
Jest wciąż z nami Twoje światło

Gdy czas pod osłoną nocy
Dawną grę kolorów zmienia,
Ty niezmiennie, Duchu Mocy,
Jesteś z nami w porze cienia.

Ty miłości swej nie zmieniasz,
Prawdą swoją wciąż oświecasz,
Dając łaskę odrodzenia,
A z nią wzrok i serce dziecka.

Daj nam, Duchu, serca nowe,
Prowadź do lepszego świata.
Czując Twój ożywczy powiew
Chcemy śpiewać: Maranatha.

Antyfona:
A Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!” A kto słyszy, niech powie: „Przyjdź!” A kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie (Ap 22,17).
V. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle.
R. Przemieniając się w )ego wyobrażenie z jasności w jasność.

Módlmy się:
Boże, Twój Duch nami rządzi i otacza nas opieką, okaź nam swoje miłosierdzie i wysłuchaj nasze błagania, niech Twoje dobrodziejstwa nieustannie umacniają naszą wiarę. Przez Chiystusa. Pana naszego. Amen.

 

ks. Tadeusz Karyłowski
modyfikacja tekstu ks. doc. Józefa Życińskiego, zatwierdzony 6 maja 1988 r.