Liturgiczne wspomnienie: św. Augustyn z Canterbury
Modlitwa na dziś: Litania do św. Augustyna z Canterbury
Katechizm

Grzechy cudze

  1. Grzech doradza.
  2. Grzech nakazuje.
  3. Na grzech zezwala.
  4. Do grzechu pobudza.
  5. Grzech pochwala.
  6. Wobec grzechu zachowuje obojętność.
  7. Grzechu nie zwalcza.
  8. Do grzechu pomaga.
  9. Grzech uniewinnia.