Katechizm

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

  1. Grzeszyć bez umiaru, licząc na miłosierdzie Boże
  2. Rozpaczać lub wątpić w łaskę i miłosierdzie Boże
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
  4. Bliźniemu zazdrościć łaski Bożej
  5. Lekceważyć rozmyślnie sprawę swego zbawienia