Koronki

Koronka Jedności

Odmawia się na Różańcu

Krzyżyk: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach: Boże Ojcze Niebieski, przez Twojego Syna Jezusa, naszego Arcykapłana-Ofiary, prawdziwego Proroka i wszechwładnego Króla, wlej w nas moc Ducha Świętego i otwórz nasze serca! W Twoim wielkim miłosierdziu, za matczynym pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, naszej Królowej, przebacz nam naszą grzeszność, ulecz ułomność serca i odnów je w wierze, pokoju, miłości i radości Twojego królestwa – abyśmy stali się jednym w Tobie.

Na 10 małych paciorkach: W Twoim wielkim miłosierdziu, przebacz nam naszą grzeszność, ulecz ułomność serca i odnów je tak, byśmy stali się jednym w Tobie.

Na zakończenie:
Słuchaj Izraelu! Pan jest naszym Bogiem! Pan jest Jedyny!
O Jezu, Królu Wszystkich Narodów, niech Twoje Królestwo będzie uznane na ziemi!
Maryjo, Matko nasza i Pośredniczko Wszelkich Łask, módl się i oręduj za nami, Twoimi dziećmi.
Święty Michale, Potężny Książę i Stróżu ludu, przybądź ze Świętymi Aniołami oraz wszystkimi Świętymi i broń nas! Amen.

Udostępnij