Litania

Litania Chwały

Po wezwaniach powtarza się – Chwała Ci, Panie Jezu! 

Ty jesteś moim Życiem, moją Miłością.
Ty posiadasz Imię ponad wszelkie imię. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Emanuelem, Bogiem z nami.
Ty jesteś Królem królów.
Ty jesteś Królem stworzenia.
Ty jesteś Panem panów.
Ty jesteś Wszechmocny.
Ty jesteś Chrystusem.
Ty jesteś Chrystusem Królem. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Barankiem Bożym.
Ty jesteś Lwem z pokolenia Judy.
Ty jesteś Gwiazdą Zaranną rozświetlającą mroki.
Ty jesteś moim Orędownikiem i Tarczą.
Ty jesteś moją Mocą i Pieśnią.
Ty jesteś Drogą mojego życia.
Ty jesteś jedyną Prawdą. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś prawdziwym Życiem.
Ty jesteś Przedziwnym Doradcą.
Ty jesteś Księciem Pokoju.
Ty jesteś Światłością Świata. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Słowem Życia.
Ty jesteś moim Odkupicielem.
Ty jesteś Mesjaszem.
Ty jesteś Namaszczonym przez Ducha.
Ty jesteś Świętym Izraela.
Ty jesteś Dobrym Pasterzem. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Bramą owiec.
Ty jesteś Panem zastępów.
Ty jesteś Miejscem ucieczki.
Ty jesteś Zbawicielem świata.
Ty jesteś Wieżą warowną. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Skałą schronienia.
Ty jesteś Chlebem Życia.
Ty jesteś Źródłem wszelkiej świętości.
Ty jesteś Wodą Żywą.
Ty jesteś prawdziwym Krzewem winnym.
Ty jesteś moim Oblubieńcem, moim Stwórcą.
Ty jesteś moją Twierdzą.
Ty jesteś Wybawicielem. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś moim Zwycięstwem.
Ty jesteś moim Zbawieniem.
Ty jesteś moją Sprawiedliwością.
Ty jesteś moją Mądrością.
Ty jesteś moim Uświęceniem.
Ty jesteś Bramą. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Boskim JA JESTEM.
Ty jesteś Arcykapłanem.
Ty jesteś Kamieniem węgielnym.
Ty jesteś Trwałym fundamentem.
Ty jesteś moją Radością. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś moim Pokarmem i Napojem.
Ty jesteś moim Uzdrowieniem i pełnią Życia.
Ty jesteś moim Przymierzem.
Ty jesteś Obietnicą Ojca.
Ty jesteś Tym, który trwa na wieki.
Ty jesteś Najwyższym Bogiem.
Ty jesteś Barankiem zabitym.
Ty jesteś Sprawiedliwym Sędzią.
Ty jesteś Balsamem z Gileadu. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Potężnym wojownikiem.
Ty jesteś moją Obroną.
Ty jesteś mym Oblubieńcem.
Ty jesteś moją Cierpliwością.
Ty jesteś Niezmienną Rzeczywistością.
Ty jesteś moim Pokarmem.
Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś Alfą i Omegą.
Ty jesteś Początkiem i Końcem.
Ty jesteś Źródłem, Przewodnikiem i Celem wszystkiego, co istnieje.
Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuję.
Ty jesteś wszystkim, czego pragnę. Chwała Ci, Panie Jezu! 
Ty jesteś godzien wszelkiej chwały!

(Ps 34,1; Mt 21,16; Jk 5,13; Ps 150,2; Ps 92,1-3; 2Kr 20,22; Ps 35,28; Ps 51,15; 1P 2,9; Mt 18,3; Ps 107,22; Hbr 13,15; Ps 116,17; Ap 5,11-14; Ap 7,11-12; Ap 19,5)

Udostępnij