Litania

Litania do bł. Bolesławy

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Dziewic,
Błogosławiona Bolesławo,
Błogosławiona Bolesławo, niedościgniona w pobożności,
Błogosławiona Bolesławo, czyniąca wszystko na chwałę Bożą,
Błogosławiona Bolesławo, pełna żywej wiary,
Błogosławiona Bolesławo, żarliwa w modlitwie,
Błogosławiona Bolesławo, bezgranicznie ufająca Bogu,
Błogosławiona Bolesławo, całkowicie poddana woli Bożej,
Błogosławiona Bolesławo, pełna cierpliwości,
Błogosławiona Bolesławo, prowadząca głębokie życie wewnętrzne,
Błogosławiona Bolesławo, ściśle zjednoczona z Bogiem,
Błogosławiona Bolesławo, wzorze modlitwy i kontemplacji,
Błogosławiona Bolesławo, powołana do pracy apostolskiej,
Błogosławiona Bolesławo, bolejąca nad rozdarciem jedności Kościoła,
Błogosławiona Bolesławo, dążąca do zjednoczenia chrześcijan,
Błogosławiona Bolesławo, inspiratorko ekumenizmu przez miłość,
Błogosławiona Bolesławo, gorliwa w działalności misyjnej,
Błogosławiona Bolesławo, przykładzie życia ewangelicznego,
Błogosławiona Bolesławo, założycielko rodziny zakonnej,
Błogosławiona Bolesławo, wzorze czystości,
Błogosławiona Bolesławo, heroiczna w ubóstwie,
Błogosławiona Bolesławo, posłuszna woli Bożej,
Błogosławiona Bolesławo, czcicielko Serca Jezusowego,
Błogosławiona Bolesławo, miłośnico ukrzyżowanego Zbawiciela,
Błogosławiona Bolesławo, adoratorko Eucharystii,
Błogosławiona Bolesławo, wielbicielko Najświętszej Dziewicy,
Błogosławiona Bolesławo, naśladowczym Świętej Rodziny,
Błogosławiona Bolesławo, wychowawczyni młodzieży,
Błogosławiona Bolesławo, pełna wyrzeczenia,
Błogosławiona Bolesławo, wzorze pracowitości,
Błogosławiona Bolesławo, przykładzie głębokiej pokory,
Błogosławiona Bolesławo, rozpalająca miłość do Boga,
Błogosławiona Bolesławo, umacniająca słabych w wierze,
Błogosławiona Bolesławo, wzorze męstwa i wytrwałości,
Błogosławiona Bolesławo, uwrażliwiona na potrzeby ubogich,
Błogosławiona Bolesławo, opiekunko upośledzonych i wzgardzonych,
Błogosławiona Bolesławo, doświadczona cierpieniem,
Błogosławiona Bolesławo, troskliwa o zbawienie grzeszników,
Błogosławiona Bolesławo, zabiegająca o pomnożenie chwały Bożej,
Błogosławiona Bolesławo, wspomagająca dusze w czyśćcu,
Błogosławiona Bolesławo, orędowniczko nasza przed Bogiem,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, błogosławiona Bolesławo,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś błogosławioną Bolesławę do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości, spraw, abyśmy wsparci Jej modlitwami, w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

bł. Bolesława Lament
bł. Bolesława Lament

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij