Litania

Litania do bł. Karoliny Kózkówny

Wspomnienie bł Karoliny Kózkówny przypada na 18 listopada
Więcej o błogosławionej przeczytasz tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/11-18a.php3

Litania do Błogosławionej Karoliny

Kyrie elejson. Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Błogosławiona Karolino – módl się za nami
Męczennico w obronie czystości
Apostołko Krzyża Chrystusowego
Czcicielko Różańca świętego, módl się za nami
Świadku Ewangelii
Wzorze żywej wiary
Kwiecie polskiej ziemi
Troskliwa opiekunko świątyni, módl się za nami
Nauczycielko prawdziwej pobożności
Niestrudzona w posłudze bliźnim, módl się za nami
Przykładzie poszanowania rodziców
Gorliwa nauczycielko dzieci
Strażniczko kościoła domowego, módl się za nami
Przykładzie pracowitości
Przykładzie uczciwości
Apostole dobroci, módl się za nami
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych
Światło dla zagubionych, módl się za nami
Wzorze szczerej przyjaźni
Patronko ciężkiej pracy rolników
Patronko młodzieży
Przewodniczko w drodze do świętości, módl się za nami
Przez zasługi Błogosławionej Karoliny – prosimy Cię Panie
O wytrwanie w wierze, prosimy Cię Panie
O posłuszeństwo słowu Bożemu, prosimy Cię Panie
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji, prosimy Cię Panie
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów, prosimy Cię Panie
O umiejętność dostrzegania dobra, prosimy Cię Panie
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia, prosimy Cię Panie
O pocieszenie w smutkach i udrękach, prosimy Cię Panie
O siłę ducha w chwilach zwątpień, prosimy Cię Panie
O męstwo w znoszeniu cierpienia, prosimy Cię Panie
O wrażliwość sumienia, prosimy Cię Panie
O wierność Bogu, bliźnim i sobie, prosimy Cię Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

Módlmy się
Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

sanktuariumzabawa.pl

bł. Karolina Kózkówna
bł. Karolina Kózkówna
Udostępnij