Litania

Litania do bł. Marii Luizy Merkert

Wspomnienie bł Marii Luizy Merkert obchodzimy w liturgii 14 listopada
Więcej o niej dowiesz się tu: https://gabiula.pl.tl

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska, módl się za nami.
Święci Kosmo i Damianie, módlcie się za nami.

Błogosławiona Mario Luizo Merkert, módl się za nami.
Wielka Kobieto Śląska, módl się za nami.
Córko św. Elżbiety, módl się za nami.

Matko ubogich, módl się za nami.
Aniele dobroci, módl się za nami.
Perło w koronie ludu śląskiego, módl się za nami.
Posłuszna Kościołowi, módl się za nami.
Miłująca modlitwę, módl się za nami.
Wsłuchana w głos Ducha Świętego, módl się za nami.
Wiernie trwająca przy Bożym Sercu, módl się za nami.

Prekursorko opieki ambulatoryjnej i stacji Caritas, módl się za nami.
Pielęgnująca chorych, módl się za nami. 
Karmiąca głodnych, módl się za nami.
Troszcząca się o dzieci, módl się za nami.
Czuwająca przy konających, módl się za nami.
Spełniająca najprostsze posługi, módl się za nami.
Służąca w radosnym oddaniu, módl się za nami.
Niosąca miłosierdzie, módl się za nami.
Pielęgnująca rannych żołnierzy, módl się za nami.
Otwarta na ludzi innych wyznań, módl się za nami.
Niosąca innym Chrystusa, módl się za nami.

Nieugięta w przeciwnościach, módl się za nami.
Mężna w cierpieniu, módl się za nami.
Zmagająca się z niesprawiedliwością módl się za nami.
Zdolna do poświęceń, módl się za nami.
Z optymizmem patrząca w przyszłość, módl się za nami.
Nie licząca na pochwały, módl się za nami.
Sumienna w obowiązkach, módl się za nami.
Wyzwalająca dobro w innych, módl się za nami.
Pokonująca zło miłością, módl się za nami.
Pokorna i przebaczająca, módl się za nami.
Wyrozumiała i łagodna, módl się za nami.
Śląska Samarytanko, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się
Wszechmogący i miłosierny Boże,
Ty błogosławionej Marii Luizie dziewicy, udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służeniu biednym i chorym,
spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, wiernie wypełniając wolę Ojca niebieskiego
i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyli na przyjęcie do grona błogosławionych w Twoim Królestwie.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ( LG)

Venite ad me. Modlitewnik Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety , s.440-442
Nihil obstat Poznań, dnia 3 kwietnia 2013 roku
/-/ Ks. Kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor
Imprimatur Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 roku
N. 1476/2013
/-/ Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
/-/ Ks. dr Piotr Garstecki, Notariusz Kurii

Udostępnij