Litania

Litania do św. Agnieszki z Montepulciano

Wspomnienie św Agnieszki przypada na 20 kwietnia
WIęcej przeczytaj tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-20.php3

Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Dominiku, duchowy ojcze Świętej Agnieszki, módl się za nami.
Święta Agnieszko z Montepulciano, módl się za nami.
Święta Agnieszko, córko bogobojnych rodziców, módl się za nami.
Święta Agnieszko, której narodzinom towarzyszyła niezwykłą światłość, módl się za nami.
Święta Agnieszko, w młodości pragnąca życia zakonnego, módl się za nami.
Święta Agnieszko, założycielko klasztoru w Procero, módl się za nami.
Święta Agnieszko, zapatrzona w Chrystusa, módl się za nami.
Święta Agnieszko, rozmiłowana w Maryi, módl się za nami.
Święta Agnieszko, propagatorko kultu Dzieciątka Jezus, módl się za nami.
Święta Agnieszko, obficie obdarzona darami Ducha Świętego, módl się za nami.
Święta Agnieszko, panno mądra, módl się za nami.
Święta Agnieszko, budująca współsiostry pobożnością, módl się za nami.
Święta Agnieszko, przykładnie realizująca swe powołanie, módl się za nami.
Święta Agnieszko, z radością żyjąca w ubóstwie, módl się za nami.
Święta Agnieszko, przykładzie niewinności i czystości serca, módl się za nami.
Święta Agnieszko, pierwsza w szkole ewangelicznej pokory, módl się za nami.
Święta Agnieszko, wzorze miłości bliźniego, módl się za nami.
Święta Agnieszko, umacniająca innych łaską prorokowania, módl się za nami.
Święta Agnieszko, obdarzona darem wizji oraz ekstaz, módl się za nami.
Święta Agnieszko, chlubo miasta Montepulciano, módl się za nami.
Święta Agnieszko, głosicielko pokuty i nawrócenia, módl się za nami.
Święta Agnieszko, wywyższona w chwale nieba, módl się za nami.

Abyśmy gorliwie wyznawali, że Panem jest Jezus, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy zabiegali o czystość naszych myśli, słów i czynów, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy umiłowali Boga nade wszystko, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy walczyli z pokusami do grzechu i w nałogi nie popadli, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy nie gorszyli bliźnich, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy wszyscy doszli do poznania Boga i nie utracili nieba, uproś nam, Święta Agnieszko.
Abyśmy w radości zbawionych wychwalali Pana, uproś nam, Święta Agnieszko.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Agnieszko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty pozwalasz nam z radością wspomniać wielkie dzieła,
jakich dokonałeś w Twoich świętych, pokornie Cię prosimy, abyśmy naśladując Świętą Agnieszkę,
wierną służebnicę Twoją, zasłużyli na radość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Udostępnij