Litania

Litania do św. Alfonsa Liguori

wspomnienie św Alfonsa Liguori 1 sierpnia

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Alfonsie Liguori,
Święty Alfonsie, Przykładzie cierpliwości w cierpieniach,
Święty Alfonsie, Obrońco katolickiej wiary,
Święty Alfonsie, Opowiadający ubogim świętą Ewangelię,
Święty Alfonsie, Czuły pocieszycielu nieszczęśliwych,
Święty Alfonsie, Najbieglejszy w nawracaniu grzeszników,
Święty Alfonsie, Mądry przewodniku na drodze doskonałości,
Święty Alfonsie, Żarliwy obrońco chrześcijańskiej karności,
Święty Alfonsie, Posłuszny obrońco Stolicy Apostolskiej,
Święty Alfonsie, Czujny pasterzu powierzonej Tobie trzody,
Święty Alfonsie, Starający się o dobro ogólne Kościoła świętego,
Święty Alfonsie, Nabożny czcicielu Dzieciątka Jezus.
Święty Alfonsie, Żarliwy czcicielu Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
Święty Alfonsie, Najpobożniejszy w rozmyślaniu o Męce Pańskiej,
Święty Alfonsie, Czuły czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
Święty Alfonsie, Doskonały w czystości ciała i duszy,
Święty Alfonsie, Założycielu Zgromadzenia Redemptorystów.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P.: Módl się za nami, święty Alfonsie Mario.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem w nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.