Litania

Litania do św. Alfonsa Liguori

wspomnienie św Alfonsa Liguori 1 sierpnia
https://www.redemptor.pl/swieciiblogoslawieni/sw-alfons-maria-liguori-1696-1787/

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Alfonsie Liguori, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Przykładzie cierpliwości w cierpieniach, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Obrońco katolickiej wiary, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Opowiadający ubogim świętą Ewangelię, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Czuły pocieszycielu nieszczęśliwych, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Najbieglejszy w nawracaniu grzeszników, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Mądry przewodniku na drodze doskonałości, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Żarliwy obrońco chrześcijańskiej karności, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Posłuszny obrońco Stolicy Apostolskiej, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Czujny pasterzu powierzonej Tobie trzody, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Starający się o dobro ogólne Kościoła świętego, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Nabożny czcicielu Dzieciątka Jezus. módl się za nami.
Święty Alfonsie, Żarliwy czcicielu Jezusa w Najświętszym Sakramencie, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Najpobożniejszy w rozmyślaniu o Męce Pańskiej, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Czuły czcicielu Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Doskonały w czystości ciała i duszy, módl się za nami.
Święty Alfonsie, Założycielu Zgromadzenia Redemptorystów. módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, święty Alfonsie Mario Liguori
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij