Litania

Litania do św. Anieli Merici

Wspomnienie św Anieli Merici 29 stycznia,
Więcej o świętej: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-29a.php3

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza, wielka Opiekunko świętej Anieli, módl się za nami.
Święta Anielo, ubogacona łaskami Bożymi od urodzenia, módl się za nami.
Święta Anielo, która godziłaś się na radość i cierpienia, módl się za nami.
Święta Anielo, która umiałaś rozeznać wołanie Pana, módl się za nami.
Święta Anielo, zawsze wierna natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.
Święta Anielo, która żyłaś wiarą, nadzieją i miłością, módl się za nami.
Święta Anielo, która żyłaś podwójną miłością Boga i bliźnich, módl się za nami.
Święta Anielo, która otrzymałaś dar modlitwy i kontemplacji, módl się za nami.
Święta Anielo, zawsze aktywna i gotowa do działania, módl się za nami.
Święta Anielo, wzorze wyrzeczenia i prawdziwej pokory, módl się za nami.
Święta Anielo, niezmordowana pątniczko do miejsc świętych, módl się za nami.
Święta Anielo, która otrzymałaś dar godzenia wrogów, módl się za nami.
Święta Anielo, która w każdej okoliczności umiałaś przyjąć i zrozumieć człowieka, módl się za nami.
Święta Anielo, która umiałaś szukać tego, co najważniejsze i ukazywać to innym, módl się za nami.
Święta Anielo, która zaufałaś Wszechmocy Bożej i możliwościom człowieka, módl się za nami.
Święta Anielo, apostołko wszystkich klas społecznych, módl się za nami.
Święta Anielo, pełna pokoju i sprawczyni pokoju , módl się za nami.
Święta Anielo, pełna radości i uprzejmości, módl się za nami.
Święta Anielo, wybrana przez Boga, aby wprowadzić kontemplacyjno-apostolskie życie w Kościele, módl się za nami.
Święta Anielo, założycielko Urszulanek, módl się za nami.
Święta Anielo, która wybrałaś Świętą Urszulę za patronkę Urszulanek, módl się za nami.
Święta Anielo, która przyrzekłaś, że będziesz zawsze z twymi córkami, w życiu i po śmierci, módl się za nami.
Święta Anielo, która pełna pogody, wolności i miłości, oddałaś Bogu ducha swego, módl się za nami.
Święta Anielo, której ciało po śmierci nie uległo skażeniu, módl się za nami.
Święta Anielo, opiekunko młodzieży, módl się za nami.
Święta Anielo, opiekunko rodzin, módl się za nami.
Święta Anielo, opiekunko tych, którzy poświęcają się Bogu według wymagań czasu i swoich możliwości, módl się za nami.

Módl się za nami św. Anielo.
Abyśmy odczuli skutki Twego wstawiennictwa do Boga za nami.

Módlmy się:
Boże miłości i pokoju, Ty powołałeś w Swoim Kościele Świętą Anielę Merici, aby dała przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz, spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i pragnienie zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Aniela Merici
św. Aniela Merici
Udostępnij