Litania

Litania do św. Anieli Merici

Wspomnienie św Anieli Merici 29 stycznia,
Więcej o świętej: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-29a.php3

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza, wielka Opiekunko świętej Anieli, módl się za nami.
Święta Anielo, ubogacona łaskami Bożymi od urodzenia
Święta Anielo, która godziłaś się na radość i cierpienia
Święta Anielo, która umiałaś rozeznać wołanie Pana
Święta Anielo, zawsze wierna natchnieniom Ducha Świętego
Święta Anielo, która żyłaś wiarą, nadzieją i miłością
Święta Anielo, która żyłaś podwójną miłością Boga i bliźnich
Święta Anielo, która otrzymałaś dar modlitwy i kontemplacji
Święta Anielo, zawsze aktywna i gotowa do działania
Święta Anielo, wzorze wyrzeczenia i prawdziwej pokory
Święta Anielo, niezmordowana pątniczko do miejsc świętych
Święta Anielo, która otrzymałaś dar godzenia wrogów
Święta Anielo, która w każdej okoliczności umiałaś przyjąć i zrozumieć człowieka
Święta Anielo, która umiałaś szukać tego, co najważniejsze i ukazywać to innym
Święta Anielo, która zaufałaś Wszechmocy Bożej i możliwościom człowieka
Święta Anielo, apostołko wszystkich klas społecznych
Święta Anielo, pełna pokoju i sprawczyni pokoju
Święta Anielo, pełna radości i uprzejmości
Święta Anielo, wybrana przez Boga, aby wprowadzić kontemplacyjno-apostolskie życie w Kościele
Święta Anielo, założycielko Urszulanek
Święta Anielo, która wybrałaś Świętą Urszulę za patronkę Urszulanek
Święta Anielo, która przyrzekłaś, że będziesz zawsze z twymi córkami, w życiu i po śmierci
Święta Anielo, która pełna pogody, wolności i miłości, oddałaś Bogu ducha swego
Święta Anielo, której ciało po śmierci nie uległo skażeniu
Święta Anielo, opiekunko młodzieży
Święta Anielo, opiekunko rodzin
Święta Anielo, opiekunko tych, którzy poświęcają się Bogu według wymagań czasu i swoich możliwości

Módl się za nami św. Anielo.
Abyśmy odczuli skutki Twego wstawiennictwa do Boga za nami.

Módlmy się:

Boże miłości i pokoju,Ty powołałeś w Swoim Kościele Świętą Anielę Merici, aby dała
przykład życia całkowicie oddanego chwale Twojego Majestatu i dobru dusz, spraw, niech nami zawsze kieruje miłość ku Tobie i pragnienie zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.