Litania

Litania do św. Augustyna z Canterbury

Wspomnienie św Augustyna obchodzimy 27 maja
Więcej o nim: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-27a.php3

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święta Maryjo, czczona gorąco przez św. Augustyna, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święty Augustynie, Chwało Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Augustynie, Naczynie wybrane Ducha Świętego, módl się za nami.
Wielki Apostoł Anglii, módl się za nami.
Sławetny Apostole pogan, módl się za nami.
Chwalebny Obrońco wiary katolickiej, módl się za nami.
Zacny Wyznawco Chrystusa, naszego Pana, módl się za nami.
Wierny Synu Świętego Ojca Benedykta, módl się za nami.
Szacowny Uczniu mistrza twego Świętego Grzegorza, módl się za nami.
Wzgardzicielu chwały ziemskiej, módl się za nami.
Przykładzie pokory, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami..
Wiernie przestrzegający świętej reguły, módl się za nami.
Święty Augustynie, uzdrawiający niewidomych, módl się za nami.
Święty Augustynie, przywracający zdrowie chorym, módl się za nami.
Święty Augustynie, głoszący Ewangelię naszym przodkom, módl się za nami.
Gorliwy Opiekunie dusz, módl się za nami.
Wspomożycielu dla wszystkich, szukających u Ciebie ratunku, módl się za nami..
Potężny Orędowniku w niebie, módl się za nami.

We wszystkich naszych potrzebach ciała i duszy, udziel nam Twego wstawiennictwa.
We wszystkich niebezpieczeństwach, udziel nam Twego wstawiennictwa.
We wszystkich uciskach, udziel nam Twego wstawiennictwa.
W pokusach świata, ciała i szatana, udziel nam Twego wstawiennictwa.
W każdej chorobie, udziel nam Twego wstawiennictwa.
W nędzy i głodzie, udziel nam Twego wstawiennictwa.
W niebezpieczeństwie utraty wiary katolickiej, udziel nam Twego wstawiennictwa.
W godzinie śmierci naszej, udziel nam Twego wstawiennictwa.

Aby Bóg nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył, wstawiaj się za nami.
Aby wszystkie herezje zostały wyniszczone, wstawiaj się za nami.
Aby duch niewierności został powstrzymany, wstawiaj się za nami.
Aby wszystkie dzieci marnotrawne powróciły do prawdziwego Kościoła Chrystusowego, wstawiaj się za nami.
Aby nasza wiara nigdy nie ustała, wstawiaj się za nami.
Aby nasza nadzieja ciągle wzrastała, wstawiaj się za nami.
Abyśmy kochali Boga szczerym sercem, wstawiaj się za nami.
Aby naród angielski powrócił do wiary katolickiej, którą głosiłeś jego przodkom, wstawiaj się za nami.
Abyśmy zostali zachowani od wiecznego potępienia i ognia piekielnego, wstawiaj się za nami.
Abyśmy osiągnęli zbawienie wieczne, wstawiaj się za nami.
Abyśmy po śmierci ujrzeli chwałę Bożą w niebie, wstawiaj się za nami.
Abyśmy nigdy nie utracili łaski i miłości naszego niebiańskiego Ojca, wstawiaj się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Wstawiaj się za nami, święty Augustynie, wielki Apostole Anglii,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

O Boże, który w nawróceniu pogan wysłuchałeś miłosiernie pobożnych modlitw Świętego Augustyna, Twego Wyznawcy i Biskupa, dla jego zasług i wstawiennictwa, racz sprawić, abyśmy opłakując własne grzechy otrzymali przebaczenie i pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij