Litania

Litania do św. Bartłomieja

Wspomnienie św Bartłomieja Apostoła przypada na 24 sierpnia
Więcej o nim przeczytasz tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-24a.php3

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Św. Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Św. Maryjo, módl się za nami
Królowo Apostołów, módl się za nami
Królowo Męczenników, módl się za nami

Św. Bartłomieju Apostole, módl się za nami 
Św. Bartłomieju, otwarty na głos prawdy –
Św. Bartłomieju, prawdziwy Izraelito – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, wyznający Bóstwo Syna Bożego –
Św. Bartłomieju, powołany na ucznia przez Jezusa – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, wybrany apostołem –
Św. Bartłomieju, uczestniku cudownego połowu ryb – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, pełen wiary i pobożności –
Św. Bartłomieju, nieustannie zjednoczony z Bogiem – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, przepojony miłością Boga i bliźniego –
Św. Bartłomieju, wzorze gorliwości apostolskiej – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, głosicielu Dobrej Nowiny –
Św. Bartłomieju, Apostole różnych ludów – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, kolumno Kościoła świętego –
Św. Bartłomieju, prześladowany dla Ewangelii – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, męczenniku za wiarę Chrystusową –
Św. Bartłomieju, krzyżowany na wzór Chrystusa – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, wierny Chrystusowi aż do śmierci –
Św. Bartłomieju, patronie różnych zawodów – módl się za nami 
Św. Bartłomieju, opiekunie podróżnych –
Św. Bartłomieju, orędowniku nasz przed Bogiem – módl się za nami 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Módl się za nami św. Bartłomieju.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, utwierdź w nas szczerą wiarę, która łączyła świętego Bartłomieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Twój Kościół stał się dla wszystkich narodów sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen