Litania

Litania do św. Bonawentury

Wspomnienie św. Bonawentury przypada na 15 lipca
Więcej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-15a.php3

Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Niepokalana, – módl się za nami.
Św. Franciszku Seraficki, – módl się za nami
Św. Bonawenturo,
Wierny Synu Kościoła Świętego,
Obrońco wiary katolickiej,
Przyjacielu i Doradco Papieża,
Ojcze Soboru Lyońskiego,
Drugi Założycielu Zakonu Braci Mniejszych,
Troskliwy o przyszłość Zakonu,
Doktorze Seraficki,
Gorliwy naśladowco św. Franciszka,
Głosicielu cnót Biedaczyny z Asyżu,
Pokorny Bracie Mniejszy,
Przykładzie życia zakonnego,
Odrzucający ziemskie zaszczyty,
Cierpliwy w codziennych trudnościach,
Doceniający każdą uczciwą pracę,
Wzorze mądrości,
Zgłębiający istotę Boga,
Mistrzu teologów,
Obrazie ewangelicznej prostoty,
Zwierciadło doskonałości chrześcijańskiej,
Ogniu pobożności,
Mężu pragnący świętości,
Otwarty na działanie Ducha Świętego,
Zalecający częstą spowiedź świętą,
Miłośniku Eucharystii,
Zabiegający o dobro dusz,
Życzliwy dla każdego człowieka,
Budujący pokój wśród ludzi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami św. Bonawenturo.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Wszechmogący wieczny Boże, Ty w świętym Bonawenturze dałeś nam przykład gorliwego życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy czerpali światło z jego nauki i naśladowali jego gorącą miłość.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.