Litania

Litania do św. Brygidy, patronki Europy

Wspomnienie św Brygidy Szwedzkiej przypada na 23 lipca
Więcej o świętej: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-23a.php3

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Brygido, Wielbicielko Boga
Święta Brygido, Kwiecie niewinności
Święta Brygido, Skarbie wdowieństwa wstrzemięźliwego
Święta Brygido, Pochodnio sprawiedliwości
Święta Brygido, Perło Świętości
Święta Brygido, Skarbnico Cnót Świętych
Święta Brygido, Matko ubogich
Święta Brygido, Opiekunko Sierot
Święta Brygido, Pocieszycielko strapionych
Święta Brygido, Wybawicielko tonących
Święta Brygido, Służebnico Chrystusowa
Święta Brygido, Prorokini cudowna
Święta Brygido, Nawrócenie grzeszników
Święta Brygido, Reformatorko Kościoła Bożego
Święta Brygido, Czcicielko Męki Pańskiej
Święta Brygido, Zwierciadło życia pobożnego
Święta Brygido, Objawieniami uczona
Święta Brygido, Ozdobo Królestwa Szwedzkiego
Święta Brygido, Tarczo Królestwa Polskiego
Święta Brygido, Fundatorko Zakonu Brygidiańskiego
Święta Brygido, Patronko wszystkich do Ciebie się uciekających

Święta Brygido, My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Patronko Święta
Abyś nam doskonałej skruchy żal za grzechy uprosić raczyła
Abyś nam zagniewanego Boga ubłagać raczyła
Abym nam poprawę żywota uprosić raczyła
Abym nas od powietrza, głodu, ognia i wojny obronić raczyła
Abyś nas od nieszczęśliwych przypadków bronić raczyła w naszym życiu
Abym nam pomocnie w godnym rozmyślaniu Męki Zbawiciela w nabożeństwie i czystości jednać raczyła
Abyś Zakon przez Ciebie ufundowany we wszelakiej doskonałości pomnażać raczyła
Abyś nam przy śmierci na ratunek przybywać raczyła

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże, który przez zasługi świętych Twoich uwielbiony bywasz i za ich przyczyną grzesznych zbawiasz, zbaw prosimy grzeszne dusze nasze, a za przyczyną Świętej Brygidy, we wszelakich naszych potrzebach dusznych i cielesnych racz nam być w pociesze ku pomocy, który żyjesz i królujesz Boże w Trójcy Jedyny przez nieskończone wieki wieków.

W: Amen.