Litania

Litania do św. Eligiusza

Wspomnienie świętego Eligiusza przypada na 1 grudnia
Więcej o tym świętym przeczytaj tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/12-01b.php3

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, w młodości przykładzie cnót i pobożności,
Święty Eligiuszu, uznany i ceniony złotniku,
Święty Eligiuszu, wzorze uczciwości i pracowitości, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, napełniony bojaźnią Bożą,
Święty Eligiuszu, przykładzie posłuszeństwa woli Bożej,
Święty Eligiuszu, gorliwy biskupie, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, naśladowco Chrystusa Dobrego Pasterza,
Święty Eligiuszu, pasterzu zatroskany o Kościół, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, umacniający wiarę swych diecezjan,
Święty Eligiuszu, niestrudzony kaznodziejo,
Święty Eligiuszu, uzdrowicielu chorych, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, ojcze ubogich,
Święty Eligiuszu, wielki jałmużniku, módl się za nami.
Święty Eligiuszu, zdobywający dusze dla Chrystusa łagodnością,
Święty Eligiuszu, promieniujący dobrocią i życzliwością,
Święty Eligiuszu, ikono ewangelicznej pokory,
Święty Eligiuszu, patronie rzemieślników, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Eligiuszu,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który Twój Kościół budujesz na wierze świętych i gorliwych pasterzy,
za przyczyną biskupa Eligiusza, który słynął w wielkiej pobożności i miłości bliźniego,
udziel nam łaski wzrastania w świętości,
która wyraża się w modlitwie i miłosierdziu chrześcijańskim.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta