Litania

Litania do św. Filipa Apostoła

Wspomnienie św Filipa Apostoła przypada na 6 maja
Więcej o Świętym: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-06.php3

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Święty Filipie Apostole, módl się za nami.
Święty Filipie, uczniu Jana Chrzciciela, módl się za nami.
Święty Filipie, uznający w Jezusie Mesjasza, módl się za nami.
Święty Filipie, nazywany mężem sprawiedliwym, módl się za nami.
Święty Filipie, posłuszny wezwaniu Chrystusa, módl się za nami.
Święty Filipie, powołany po Piotrze i Andrzeju, módl się za nami.
Święty Filipie, krewny Chrystusa Pana, módl się za nami.
Święty Filipie, wytrwale towarzyszący Jezusowi, módl się za nami.
Święty Filipie, serdeczny przyjacielu Jezusa, módl się za nami.
Święty Filipie, proszący, by Chrystus pokazał ci Ojca, módl się za nami.
Święty Filipie, wzorze pobożności i umartwienia, módl się za nami.
Święty Filipie, mocą słowa Bożego wypędzający złe duchy, módl się za nami.
Święty Filipie, obrońco i wspomożycielu wiernych, módl się za nami.
Święty Filipie, przewodniku na drogach wiary, módl się za nami.
Święty Filipie, odważny głosicielu Ewangelii, módl się za nami.
Święty Filipie, orędowniku pogan szukających Mesjasza, módl się za nami.
Święty Filipie, założycielu Kościoła we Frygii, módl się za nami.
Święty Filipie, misjonarzu w Azji Mniejszej, módl się za nami.
Święty Filipie, Apostole Zmartwychwstałego, módl się za nami.
Święty Filipie, męczenniku chwalebny, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Apostole Filipie,
abyśmy mogli lepiej poznać Jezusa.

Módlmy się:
Boże, który objawiłeś swą chwałę w życiu i męczeństwie Świętego Filipa Apostoła i uczyniłeś go świadkiem Zmartwychwstania swojego Syna, napełnij nasze serca prawością i pragnieniem wiary, które zawsze nosił w swym sercu Apostoł Filip, abyśmy szczerze szukali Chrystusa i uznali w Nim jedynego naszego Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Udostępnij