Litania

Litania do św. Floriana II

Wspomnienie świętego Floriana przypada na 4 maja
Więcej o świętym przeczytasz tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-04a.php3

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Strażniczko wiary, módl się za nami.
Święty Florianie, Nieustraszony Męczenniku Chrystusowy, módl się za nami.
Niezwyciężony Obrońco wiary świętej, módl się za nami.
Spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę, módl się za nami.
Wzorze żarliwej modlitwy,
Mężny Rycerzu Chrystusowy, módl się za nami.
Przykładzie stanu rycerskiego,
Setniku umiłowany przez swoich żołnierzy, módl się za nami.
Umęczony za wiarę wraz z żołnierzami,
Pelikanie męczeńską krwią płynący, módl się za nami.
Przemożny Orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych,
Obrońco nasz przed klęską ognia, módl się za nami.
Patronie walczących z klęską pożarów,
Orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności, módl się za nami.
Patronie strażaków, piekarzy, hutników, kominiarzy, garncarzy i piwowarzy,
Orędowniku we wszystkich naszych potrzebach, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami, Święty Florianie,
W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się: Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne aż do męczeńskiej śmierci wyznawanie wiary, spraw prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem, zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.

W. Amen.

Udostępnij