Litania

Litania do św. Hilarego

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Hilary z Poitiers, módl się za nami.
Święty Hilary, szczerym sercem szukający Boga, módl się za nami.
Święty Hilary, ochrzczony w dorosłym wieku, módl się za nami.
Święty Hilary, przykładzie pobożności w życiu świeckim, módl się za nami.
Święty Hilary, jako świecki wzorze męża i ojca, módl się za nami.
Święty Hilary, ojcze Świętej Abry, módl się za nami.
Święty Hilary, jaśniejący prawością charakteru, módl się za nami.
Święty Hilary, wybrany na biskupa ze względu na swą gorliwość, módl się za nami.
Święty Hilary, po święceniach żyjący w celibacie, módl się za nami.
Święty Hilary, biskupie mądry i pobożny, módl się za nami.
Święty Hilary, łagodny i życzliwy, módl się za nami.
Święty Hilary, dobry pasterzu zatroskany o Kościół, módl się za nami.
Święty Hilary, zdecydowany wrogu herezji arianizmu, módl się za nami.
Święty Hilary, obrońco bóstwa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Hilary, wygnany za obronę wiary, módl się za nami.
Święty Hilary, zatroskany o piękno liturgii, módl się za nami.
Święty Hilary, śpiewający Panu pieśń chwały, módl się za nami.
Święty Hilary, autorze wielu cennych pism i pouczeń, módl się za nami.
Święty Hilary, opiekunie wdów i sierot, módl się za nami.
Święty Hilary, ojcze ubogich, módl się za nami.
Święty Hilary, wyznawco i doktorze Kościoła, módl się za nami.
Święty Hilary, patronie ukąszonych przez węże, módl się za nami.
Święty Hilary, chwałą zbawionych obdarzony, módl się za nami.
Święty Hilary, potężny nasz wspomożycielu, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Ja Jestem dobrym Pasterzem,
znam owce Moje, a one Mnie znają.

Módlmy się:
Boże, Ty swojemu Kościołowi dajesz świętych i mądrych pasterzy, przez wstawiennictwo Świętego Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, który dzielnie walczył w obronie bóstwa Twojego Syna, zachowaj nas w zdrowiu i bezpieczeństwie i daj, abyśmy upodobniali się do niego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

św. Hilary z Poitiers
św. Hilary z Poitiers

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Udostępnij