Litania

Litania do św. Ignacego z Loyoli

Wspomnienie św Ignacego z Loyoli przypada na 31 lipca
Więcej o tym świętym przeczytasz tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-31a.php3

Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami – Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami

Święty Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej – módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji
Święty Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma
Święty Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, powierzający się Ojcu Przedwiecznemu módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchowych módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowe módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani” módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, wiernie realizujący ślubowane rady ewangeliczne módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich módl się za nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały,
spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen

Udostępnij