Litania

Litania do św. Ignacego z Loyoli

Wspomnienie św Ignacego z Loyoli przypada na 31 lipca
Więcej o tym świętym przeczytasz tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-31a.php3

Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami – Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami

Święty Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej – módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji
Święty Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy
Święty Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma
Święty Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie
Święty Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej
Święty Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia
Święty Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, powierzyjący się Ojcu Przedwiecznemu
Święty Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego
Święty Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych
Święty Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu
Święty Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień
Święty Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym
Święty Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne
Święty Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej
Święty Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach
Święty Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga
Święty Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani”
Święty Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej
Święty Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego
Święty Ignacy z Loyoli, wiernie realizujacy ślubowane rady ewangeliczne
Święty Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego
Święty Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory
Święty Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka módl się za nami
Święty Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego
Święty Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych
Święty Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa
Święty Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła
Święty Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje
Święty Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu
Święty Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich módl się za nami

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana Naszego . Amen