Litania

Litania do św. Jakuba Apostoła

Wspomnienie św. Jakuba Apostoła przypada na 25 lipca
Więcej o świętym: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-25a.php3

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.

Święty Jakubie Apostole, módl się za nami.
Synu Zebedeusza, módl się za nami.
Bracie świętego Jana Apostoła,
Gotowy na wezwanie Pana,
Powołany przez Jezusa na ucznia,
Wybrany Apostołem, módl się za nami.
Opuszczający wszystko dla Jezusa,
Synu gromu,
Uprzywilejowany przez swego Mistrza, módl się za nami.
Świadku wskrzeszenia córki Jaira,
Urzeczony dwukrotnym cudownym połowem ryb,
Obecny przy Przemienieniu Pańskim,
Towarzyszący Jezusowi w Ogrójcu,
Świadku męki i śmierci Jezusa, módl się za nami.
Wierny Chrystusowi aż do końca,
Prześladowany dla Jezusa,
Głowo Kościoła Jerozolimskiego,
Jaśniejący wiarą i pobożnością,
Przyjacielu Chrystusa, módl się za nami.
Znoszący wzgardę i poniżenie,
Doskonały w ubóstwie,
Przykładzie gorliwości apostolskiej,
Niestrudzony pielgrzymie,
Opiekunie wdów i sierot, módl się za nami.
Pełen miłości bliźniego,
Przebaczający swemu zdrajcy i katowi,
Pozyskujący go dla Chrystusa,
Ścięty mieczem za wiarę,
Pierwszy męczenniku wśród apostołów,
Wspierający rycerzy w walce z wrogami, módl się za nami.
Patronie zakonu rycerskiego,
Opiekunie pielgrzymów,
Dzielny nasz obrońco w walce ze złym duchem,
Niezawodny nasz Patronie przed Bogiem,
Patronie Portugalii i Hiszpanii, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.