Litania

Litania do św. Jerzego

Wspomnienie św Jerzego przypada na 24 kwietnia
Więcej przeczytasz tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-24a.php3

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Jerzy, módl się za nami.
Święty Jerzy, uproszony przez rodziców u Boga, módl się za nami.
Święty Jerzy, szlachetny przykładzie rycerzy, módl się za nami.
Święty Jerzy, oficerze rzymskich legionów, módl się za nami.
Święty Jerzy, otwarty na Boga, módl się za nami.
Święty Jerzy, mężu modlitwy i umartwienia, módl się za nami.
Święty Jerzy, miłujący Chrystusa, módl się za nami.
Święty Jerzy, wielki święty rycerzu, módl się za nami.
Święty Jerzy, wzorze odwagi i męstwa, módl się za nami.
Święty Jerzy, pełen darów Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Jerzy, nieugięty w wierze, módl się za nami.
Święty Jerzy, przykładzie pokory i cierpliwości, módl się za nami.
Święty Jerzy, naśladowco Chrystusa cierpiącego, módl się za nami.
Święty Jerzy, prześladowany za stałość w wierze, módl się za nami.
Święty Jerzy, torturowany za wierność Chrystusowi, módl się za nami.
Święty Jerzy, męczony na katowskim kole, módl się za nami.
Święty Jerzy, krzyżowany na wzór Chrystusa, módl się za nami.
Święty Jerzy, wielki Męczenniku, módl się za nami.
Święty Jerzy, chlubo prześladowanego Kościoła, módl się za nami.
Święty Jerzy, nieustraszony w doświadczeniach, módl się za nami.
Święty Jerzy, patronie bractw rycerskich, módl się za nami.
Święty Jerzy, wspomożycielu rolników, módl się za nami.
Święty Jerzy, opiekunie siodlarzy i rusznikarzy, módl się za nami.
Święty Jerzy, ostojo we wszelkich trudnościach, módl się za nami.
Święty Jerzy, przykładzie walki ze złem, módl się za nami.
Święty Jerzy, odwracający epidemie, módl się za nami.
Święty Jerzy, pogromco piekielnego smoka, módl się za nami.
Święty Jerzy, patronie harcerzy, módl się za nami.
Święty Jerzy, orędowniku przed Bogiem, módl się za nami.
Święty Jerzy, wzorze doskonałego zwycięstwa, módl się za nami.
Święty Jerzy, spieszący skutecznie z pomocą, módl się za nami.
Święty Jerzy, szczególny patronie Anglii i Litwy, módl się za nami.
Święty Jerzy, wstawiający się za nami u Boga, módl się za nami.
Święty Jerzy, przemożny nasz opiekunie, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Jerzy,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże, za wstawiennictwem Świętego Jerzego dodaj nam siły w walce z naszą słabością i pozwól nam oczyścić się dokładnie ze zmazy naszych grzechów i zajaśnieć blaskiem nowego postępowania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Udostępnij