Litania

Litania do św. Ludwika Wyznawcy

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Święty Ludwiku z bogobojnych rodziców zrodzony, módl się za nami.
Święty Ludwiku zaraz od dzieciństwa Boga się bojący, módl się za nami.
Święty Ludwiku z naukami pobożność razem łączący, módl się za nami.
Święty Ludwiku w cnotach chrześcijańskich prawdziwym wzorem będący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, prawdziwy życia Chrystusowego Wyznawco, módl się za nami.
Święty Ludwiku dostojeństwy i skarbami doczesnemi gardzący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, chwały Boskiej prawdziwy Obrońco, módl się za nami.
Święty Ludwiku pychy i honorów tego świata unikający, módl się za nami
Święty Ludwiku, w postach i umartwieniu ciała prawdziwy Męczenniku, módl się za nami.
Święty Ludwiku zbawienie dusz ludzkich bardziej niż własne życie kochający, módl się za nami.
Święty Ludwiku w miłości Boga najżarliwszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku uprzejmie nieprzyjaciół kochający, módl się za nami.
Święty Ludwiku pełny bogomyślności, módl się za nami.
Święty Ludwiku w nadziei najgruntowniejszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku szczodrobliwością najhojniejszy, módl się za nami.
Święty Ludwiku, Fundatorze i Założycielu dobroczynnych zakładów módl się za nami.
Święty Ludwiku, najtroskliwszy wielki Jałmużniku i Karmicielu ubogich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, hojny Rozdawco bogactw swoich, módl się za nami.
Święty Ludwiku, w odzieniu pielgrzyma miejsca święte nawiedzający, módl się za nami.
Święty Ludwiku złości ludzkie strofujący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, Patronie ubogich wdów i sierot, módl się za nami.
Święty Ludwiku o Grób Pana Jezusa Chrystusa walczący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, Zwycięzco Saracenów, módl się za nami.
Święty Ludwiku w niewoli pogańskiej zostając, imię Chrystusa wyznawający, módl się za nami.
Święty Ludwiku do wiary chrześcijańskiej niewiernych nawracający, módl się za nami.
Święty Ludwiku szpitale nawiedzający i chorym rozmaite usługi czyniący, módl się za nami.
Święty Ludwiku ludzkie choroby leczący, módl się za nami.
Święty Ludwiku, Orędowniku i Patronie królestwa francuskiego, módl się za nami.
Święty Ludwiku, który wszystkim do Ciebie się uciekającym nieomylny ratunek u Boga upraszasz, módl się za nami.
Święty Ludwiku, za którego przyczyny wzywaniem wierni w różnych chorobach przy grobie Twoim doznawali cudownego uleczenia, módl się za nami.

We wszystkich naszych uciskach, przyczyną Twoją, ratuj nas, Święty Ludwiku.
My grzeszni, którzy się pod Twoją obronę i opiekę uciekamy, przyczyną Twoją, ratuj nas, Święty Ludwiku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Kyrie elejson. Chryste eleison. Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowa Maryja…

V: Módl się za nami, Święty Ludwiku.
O.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MODLITWA
Boże, któryś Świętego Ludwika, wyznawcę Twego z ziemskiego do Niebieskiego Królestwa przenieść raczył, za Jego przyczyną i zasługami, Króla królów. Jezusa Chrystusa, Syna Twego, uczyń nas współuczestnikami chwały wiecznej. Który żyjesz i królujesz, Bóg w Trójcy jedyny na wieki wieków. Amen.

Nowy brewiarz tercyarski, Kraków 1910

Święty Ludwik IX
Święty Ludwik IX

Inne modlitwy
Litania do św. Ludwika Marii Grignon de Monfort

O Ludwiku IX
Wikipedia

Udostępnij