Litania

Litania do św. Macieja Apostoła II

Wspomnienie  św Macieja przypada na 14 maja
Więcej o świętym przeczytaj tu: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-14.php3

Boże, zmiłuj się nad nami,
Chryste, zmiłuj się nad nami,
Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Macieju Apostole, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, towarzyszący Zbawcy od dnia Jego chrztu, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, przebywający przez cały czas z Panem Jezusem, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, świadku Jego Zmartwychwstania, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów naszego Pana, na których później zstąpił Duch Święty,
Św. Macieju Apostole, powołany do grona Apostołów, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, widzący cuda Pańskie i słuchający Jego nauki, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, mający przydomek Sprawiedliwego z powodu swojej świętości, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, gorliwie oddający się nauczaniu, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, czyniący wiele cudów, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, któryś poniósł śmierć na krzyżu, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, uwieńczony koroną męczeńską, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, udoskonalony w cnotach, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony wobec przeciwności, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, pragnący sam w życiu dokonywać tego, co innym nakazywałeś, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, przywracający wzrok niewidomym, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, oczyszczający trędowatych, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, wypędzający złe duchy, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, przywracający chód kulawym, słuch niesłyszącym i życie umarłym, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, wykształcony w Prawie Mojżeszowym, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, czysty w sercu, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, w myślach roztropny, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, w rozwiązywaniu zagadnień Pisma Świętego biegły, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, w radach przewidujący, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, w kazaniach wymowny, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, głoszący Słowo Boże w Judei i nawracający za pomocą wielu znaków i cudów, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, oskarżony przez fałszywych świadków, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, ludom barbarzyńskim niosący światło wiary, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, ukrzyżowany i ukamienowany, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, symbolu całości Izraela, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, darze od Pana, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, cudowne Zrządzenie Bożej mądrości, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, obdarzony chwałą należną niegdyś innemu, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, przyjmujący ciężar posługi, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, głoszący ludziom zbawienie, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, aż do śmierci niezłomny, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, który przez krew wyznałeś Jezusa, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, wierny naśladowco Jezusa, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, Świątynio doskonałej wiary, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, ożywiony zapałem do Chwały Bożej, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, przykładzie siły i wytrwałości, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, wytrwały i nieustraszony w męczarniach, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, który wybrałaś mękę i śmierć nad wspaniałości tronu królewskiego, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, nowe Światło Kościoła Walczącego, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, który zwalczasz bezbożność świata, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, który przywracasz wiarę i dajesz odwagę jej wyznawania, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, którego imię sławione jest w niebie, a straszne dla piekieł, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, wspaniałymi cudami wsławiony, módl się za nami,
Św. Macieju Apostole, mocą Bożą wzmocniony. módl się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zachowaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami św. Macieju Apostole,
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Błagamy Cię, Panie, przez wstawiennictwo św. Macieja Apostoła,
przebacz nam grzechy nasze i udziel nam łask potrzebnych (nazwij łaskę, której specjalnie potrzebujesz). Amen.

W: Nabożeństwo do Apostołów, Wyd. „M”, Kraków 2008.

Udostępnij