Litania

Litania do św. O. Pio II

Wspomnienie św O. Pio przypada na 23 września
Warto przeczytać: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-23a.php3

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, wierny sługo Boży, módl się za nami
Czcicielu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
Wytrwale szukający woli Boga,
Wierny swemu powołaniu, módl się za nami!
Ozdobo kapłanów,
Wzorze posłuszeństwa, ubóstwa i czystości,
Miłośniku wynagradzającego umartwienia,
Pobożny celebransie Mszy Świętej,
Uważny słuchaczu Słowa Bożego, módl się za nami!
Posłuszny wykonawco natchnień Ducha Świętego,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej,
Ufny naśladowco Świętego Józefa,
Wierny synu Świętego Franciszka z Asyżu, módl się za nami!
Wzorze posługiwania ludziom,
Niezmordowany spowiedniku Ludu Bożego,
Nadziejo pokutujących,
Nadziejo chorych duchowo i fizycznie, módl się za nami!
Nadziejo rozpaczających,
Serdeczny przyjacielu dzieci,
Troskliwy wychowawco młodzieży, módl się za nami!
Nauczycielu modlitwy i pracy,
Siewco miłości Boga i bliźniego,
Orędowniku nasz w niebie,

Ojcze Pio zakochany w Bogu, bądź dla nas przykładem
Upodobniony do Jezusa Chrystusa,
Miłujący Matkę Boga i świętych,
Rozmawiający ufnie ze swoim Aniołem Stróżem,
Toczący walkę z szatanem,
Znoszący w cichości swe cierpienia, bądź dla nas przykładem
Pomagający biednym rodzinom,
Ofiarujący się za zmarłych cierpiących w czyśćcu,
Modlący się całym swoim życiem, bądź dla nas przykładem
Troszczący się o chorych,
Tęskniący za Bogiem,
Adorujący nieustannie Pana, bądź dla nas przykładem

Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Ojcze Pio
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Udostępnij