Litania

Litania do św. Piotra

LITANIA DO ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Kyrie,eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże zmiłuj się nad nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami
Święty Piotrze Apostole
Święty Piotrze, pierwszy wśród Apostołów
Święty Piotrze, niestrudzenie szukający Boga
Święty Piotrze, Rybaku Ludzi
Święty Piotrze, któremu Duch objawił, że Chrystus jest Mesjaszem
Święty Piotrze, Opoko, na której Pan zbudował Kościół
Święty Piotrze, gorliwy uczniu Chrystusa
Święty Piotrze, wzorze opłakujących swe grzechy
Święty Piotrze, szczerze pokutujący
Święty Piotrze, pasterzu, któremu Chrystus powierzył całą owczarnię
Święty Piotrze, odważny głosicielu słowa Bożego
Święty Piotrze, obrońco prawdy Chrystusowej przed Sanhedrynem
Święty Piotrze, bardziej słuchający Boga niż ludzi
Święty Piotrze, cudotwórco w imieniu Chrystusa
Święty Piotrze, utwierdzający braci w wierze i miłości
Święty Piotrze, niestrudzony misjonarzu
Święty Piotrze, pierwszy biskupie Rzymu
Święty Piotrze, kochający Chrystusa nade wszystko
Święty Piotrze, świadku Zmartwychwstałego Pana
Święty Piotrze, ukrzyżowany głową w dół
Święty Piotrze, męczenniku przesławny

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata , wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, Piotrze Apostole,
By nic nas nie odłączyło od Chrystusowej miłości

Módlmy się:

Chryste, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Apostoła Piotra, który pod Cezareą Filipową uznał w Tobie Zbawiciela świata, udziel swojego błogosławieństwa tym, którzy przez chrzest i wiarę weszli do Twego królestwa. Niech przykład św. Piotra pobudza nas do bratniej miłości i gorliwego głoszenia Twojej Ewangelii, by wszystkie ludy przyjęły i umiłowały Ciebie, Słowo Wcielone. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.