Litania

Litania do św. Róży z Limy

Wspomnienie św. Róży z Limy przypada na 23 sierpnia.
Więcej o świętej https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-23a.php3

Kyrie, eleison. Chryste eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,-zmiłuj sie nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,..
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże….
Święta Maryjo,-módl sie za nami.
Królowo wyznawców…
Święta Różo z Limy…..
Święta Różo, pierwszy kwiecie świętości Ameryki Południowej…..
Święta Różo ,lilio czystości…
Św Różo, przykładzie pokory..
Św.Różo, jaśniejąca cnotami chrześcijańskimi,…
Św.Różo, pełna miłości Boga i bliźniego…
Św. Różo, tercjarko dominikańska..
Św.Różo ozdobo zakonu dominikańskiego…
Św.Różo, niestrudzona w dążeniu do świętości….
Św. Różo, prowadząca głębokie życie modlitwy,…
Św.Różo, rozpłomieniona miłością Boga…
Św.Różo, zatopiona w modlitwie i kontemplacji….
Św.Różo, doznająca łask mistycznych, ..
Św. Różo, zjednoczona ustawicznie z Bogiem….
Św.Różo, zaznająca przedsmaku szczęścia niebieskiego..
Św. Różo, niezmordowana w cierpieniu…
Św. Różo, pokutująca za grzeszników…
Św.Różo, pełna surowości i wyrzeczenia….
Św.Różo, doświadczona cierpieniem…..
Św.Różo, krocząca drogą umartwienia…
Św.Różo, niewzruszenie przywiązana do wiary…..
Św.Różo, oddana bezgranicznie Bogu….
Św.Różo, pełna heroizmu cnoty i pokory…..
Św.Różo, nękana przez złego ducha…
Św.Różo, niosąca pomoc potrzebującym..
Św.Różo, inicjatorko służby społecznej w ojczyźnie…..
Św.Różo, gorliwie posługująca bliźnim..
Św.Różo, opiekunko chorych i ubogich….
Św.Różo, wspomagająca opuszczonych i nieszczęśliwych…
Św.Różo, obdarzona stałą wizją Anioła Stróża…
Św.Różo, patronko Ameryki, Filipin i Antyli,…
Św.Różo, nasza orędowniczko przed Bogiem…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, Dawco wszelkich łask, Tyś sprawił, że święta Róża obdarzona pełnią łask niebieskich, zajaśniała wśród narodów Południowej Ameryki świętością życia, daj nam, swoim sługom, abyśmy naśladując ją w miłości Boga i bliźniego mogli osiągnać szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen.