Litania

Litania do św. Ryszarda Pampuriego

Wspomnienie św Ryszarda Pampuriego przypada na 18 kwietnia
Więcej tu: https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-18b.php3

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ryszardzie Pampuri, doskonały wzorze dla braci miłosierdzia, módl się za nami.
Miłujący Boga od lat młodzieńczych, módl się za nami.
Kształtujący sumienia ludzi młodych, módl się za nami.
Pielęgnujący ideały chrześcijańskie wśród rodzin, módl się za nami.
Widzący w dzieciach nieskończone piękno i dobro Boga, módl się za nami.
Krzewiący kult eucharystyczny, módl się za nami.
Gorliwy głosicielu Ewangelii świętej, módl się za nami.
Misjonarzu ludzi biednych i robotników, módl się za nami.
Umacniający wiarę towarzyszy na wojnie, módl się za nami.
Stróżu zasad moralnych, módl się za nami.
Widzący Jezusa w cierpiących i chorych, módl się za nami.
Hojny darczyńco ubogich w potrzebie, módl się za nami.
Czuwający przy podopiecznych z wytrwałością, módl się za nami.
Zachęcający do składania ofiar Bogu z dolegliwości wieku, módl się za nami.
Wspierający materialnie i duchowo młodzież, módl się za nami.
Kontemplujący Boga poprzez dzieła miłosierdzia, módl się za nami.
Praktykujący umartwienie z pokorą i gorliwością, módl się za nami.
Oddany Najświętszemu Sercu Jezusa, módl się za nami.
Szczęśliwy lekarzu niosący ulgę ludziom w chorobie, módl się za nami.
Odnajdujący dar wolności w Bogu, módl się za nami.
Kroczący z synowską ufnością drogą doskonałości zakonnej, módl się za nami.
Zjednoczony zawsze z Bogiem, módl się za nami.
Kochający z wdzięcznością swą wspólnotę zakonną, módl się za nami.
Wiernie pełniący wolę Bożą, módl się za nami.
Naśladujący Chrystusa w pokorze i cichości, módl się za nami.
Czerpiący z krzyża wszelkie łaski dla siebie i innych, módl się za nami.
Bogaty w dar miłosierdzia, módl się za nami.
Apostołujący wśród lekarzy i pielęgniarzy, módl się za nami.
Ufający w macierzyńską opiekę Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Kroczący radośnie do niebiańskiej ojczyzny, módl się za nami.
Umierający w młodym wieku z wielką pogodą i pokojem ducha, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Ryszardzie Pampuri.
W. Abyśmy umieli widzieć Chrystusa w chorych i cierpiących.

Módlmy się: Boże, Ty pozwoliłeś świętemu Ryszardowi jego lekarską służbę uczynić dziełem miłości. Daj nam za jego wstawiennictwem w służbie chorym i potrzebującym naśladować jego miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Udostępnij