Litania

Litania do św. Stanisława Kazimierczyka

Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka przypada na 5 maja.
Więcej o świętym https://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-05a.php3

Kyrie Elejson, Chryste Elejson, Kyrie Elejson,
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się za nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się za nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się za nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się za nami

Święta Maryjo – módl się za nami,
Święty Stanisławie Kazimierczyku – módl się za nami,
Wierny wykonawco rad ewangelicznych – módl się za nami,
Naśladowco życia apostolskiego – módl się za nami,
Czcicielu Ran Ukrzyżowanego Zbawiciela – módl się za nami,
Skupiający wiernych przy jednym stole eucharystycznym – módl się za nami,
Miłośniku Krzyża i umartwienia – módl się za nami,
Gorliwy czcicielu Matki Najświętszej – módl się za nami,
Przykładzie cnót chrześcijańskich – módl się za nami,
Wzgardzicielu próżności świata – módl się za nami,
Wzorze pokory i cierpliwości – módl się za nami,
Siewco braterskiej miłości – módl się za nami,
Miłośniku czystości – módl się za nami,
Kaznodziejo wiernie objaśniający słowo Boże – módl się za nami,
Nauczycielu teologii i Pisma Świętego – módl się za nami,
Troskliwy wychowawco młodzieży zakonnej – módl się za nami,
Niezmordowany spowiedniku ludu Bożego – módl się za nami,
Przewodniku pokutujących – módl się za nami,
Ucieczko będących w niebezpieczeństwie – módl się za nami,
Pociecho smutnych i strapionych – módl się za nami,
Opiekunie ubogich – módl się za nami,
Nadziejo chorych – módl się za nami,
Narzędzie cudownych dzieł Bożych – módl się za nami,
Lekarzu przywracający wzrok – módl się za nami,
Podporo chromych – módl się za nami,
Ozdobo Zakonu Kanoniczego – módl się za nami,
Chlubo naszego Narodu – módl się za nami,
Patronie Krakowa i Kazimierza – módl się za nami,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa
Święty Stanisławie, który swoją postawą i kazaniami uczyłeś wiernych czci Najświętszego Sakramentu, wyjednaj nam przed Bogiem również gorące nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu