Litania

Litania do św. Szarbela

Wspomnienie św. Szarbela przypada na 28 lipca
Więcej o świętym https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-28b.php3

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże , zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami.
Święty Szarbelu, módl się za nami.
Święty Szarbelu, żyjący Cudzie Boga – umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Bohaterze pobożności, Miłości i Wiary,
Święty Szarbelu, czyste źródło zaspokajające wszelkie pra­gnienie,
Święty Szarbelu, lekarstwo uzdrawiające dusze i ciało,
Święty Szarbelu, hojny Dawco, przepełniający wszystko, umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Pustelniku zdumiewającymi cudami sły­nący,
Święty Szarbelu, Wzgardzicielu wszelkich bogactw tego świata,
Święty Szarbelu, Baranku pokorny z sercem pełnym współ­czucia,
Święty Szarbelu, Aromacie drogocenny przenikający świat, umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Wielki Sługo Najświętszego Sakramen­tu
i Najświętszej Maryi Panny, umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Przykładzie pobożności, zdumiewający
dwugodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu Ciała Chry­stusa,
Święty Szarbelu, hojny Dawco napełniający błogosławień­stwami Stworzenia,
Święty Szarbelu, wonne kadzidło cedrów Libanu,
Święty Szarbelu, Światło Oświecające Kościół Boży, umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Światłości wspaniała, którego grób przez 40 dni
nadziemskim blaskiem jaśniał,
Święty Szarbelu, wdzięczny Powierniku wysłuchujący próśb Wiernych,
Święty Szarbelu, Niewinny i Posłuszny ponad wszelką chwałę, umocnij naszą wiarę.
Święty Szarbelu, Biedaku kochający i przyjmujący z mi­łością każde cierpienie,
Święty Szarbelu, Głosie wołający i budzący sumienia
Święty Szarbelu, doskonały wzorze dany ludzkości nasze­go stulecia,
Święty Szarbelu, Aniele w naturze człowieka,
Święty Szarbelu, bezcenny Klejnocie Zakonów,
Święty Szarbelu, Skarbie nasz i wieczna chlubo. umocnij naszą wiarę.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami św. Szarbelu, wielki Pustelniku Boga
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam
w osobie św. Szarbela wzór jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie
nadprzyrodzone, a także potrzebę pokory i wyrzeczenia się, racz nam udzielić
za jego wstawiennictwem łaski o którą Cię prosimy.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Udostępnij