Litania

Litania do św. Zyty

Wspomnienie św. Zyty przypada na 27 kwietnia
więcej o świętym https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/04-27a.php3

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Zyto, dziewico,
Święta Zyto, chlubo ziemi włoskiej,
Święta Zyto, patronko służących,
Święta Zyto, wzorze pobożności, módl się za nami.
Święta Zyto, gorliwa w uczęszczaniu na Mszę świętą,
Święta Zyto, wzorze modlitwy,
Święta Zyto, wzorze posłuszeństwa,
Święta Zyto, wzorze pracowitości, módl się za nami.
Święta Zyto, wzorze dobroci,
Święta Zyto, przez całe życie z Bogiem zjednoczona,
Święta Zyto, ciesząca się łaską kontemplacji,
Święta Zyto, słynąca cudami, módl się za nami.
Święta Zyto, dźwigająca trud pracy służebnej,
Święta Zyto, żyjąca w ubóstwie,
Święta Zyto, znana z czynów miłosierdzia,
Święta Zyto, jaśniejąca głęboką pokorą, módl się za nami.
Abyśmy byli wierni Chrystusowi, uproś nam u Boga.
Abyśmy kochali Boga i bliźniego,
Abyśmy łączyli pracę z modlitwą,
Abyśmy służyli Bogu w pokorze,
Aby nasza praca zbliżała nas do Pana Boga. módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Zyto,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K. Módlmy się:

O św. Zyto, swem życiem zasłużyłaś sobie na to, że Chrystus przyjmując cię w niebie wyrzekł
do ciebie te słowa: Sługo wierna i dobra, iżeś była wierną nad małem, postanowię cię nad wielkim wnijdź do radości Pana twojego. Uproś nam u Zbawiciela tę łaskę, abyśmy służyli Bogu
w tym stanie, w jakim jesteśmy, i nie pragnąc złudnych rzeczy ziemskich,
spełniali wiernie obowiązki na nas nałożone.

W. Amen.