Litania

Litania na Przemienienie Pańskie

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami!

Jezu, który będąc Bogiem, z miłości ku nam stałeś się człowiekiem,
przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy.
Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor, by umocnić wiarę w Twoje Bóstwo, przemień..
Jezu, który w czasie Ostatniej Wieczerzy przemieniłeś chleb i wino w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą,
Jezu, który w czasie Swojej Męki modliłeś się za Swoich nieprzyjaciół, przemień..
Jezu, który dla naszego odkupienia byłeś w czasie Męki Ranami i sinościami oszpecony przemień..
Jezu, uwielbiony po chwalebnym Zmartwychwstaniu, przemień..
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi – Matki Twojej i św. Józefa, gdy Cię znaleźli w świątyni,
Jezu, który na prośbę Matki Swojej przemieniłeś wodę w wino w Kanie Galilejskiej, przemień..
Jezu, który przemieniłeś smutek ojca w radość, gdy uzdrowiłeś jego syna, przemień..
Jezu, który w Nain zmarłego syna uradowanej matce wskrzeszonego oddałeś, przemień..
Jezu, któryś przywracał słuch głuchym, wzrok ociemniałym, siłę słabym i zdrowie chorym, przemień..
Jezu, któryś serce Marii Magdaleny przez Swą miłość nawrócić raczył,
przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy.
Jezu, który przemieniłeś smutek dziesięciu trędowatych w radość, gdy oczyściłeś ich z trądu, przemień..
Jezu, który przemieniłeś trwogę Apostołów w spokój, gdy uciszyłeś słowem burzę na jeziorze, przemień..
Jezu, który przemieniłeś Zacheusza celnika w apostoła czynnej miłości bliźniego, przemień..
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii i Marty w radość, gdy wskrzesiłeś ich brata Łazarza, przemień..
Jezu, który jednym spojrzeniem nawróciłeś zapierającego się Ciebie Piotra Apostoła, przemień..
Jezu, który przemieniłeś smutek Najświętszej Maryi Panny i Apostołów w radość, gdy chwalebnie zmartwychwstałeś,
Jezu, który przemieniłeś smutek Marii Magdaleny i innych pobożnych, niewiast, gdy ukazałeś im się po Swoim Zmartwychwstaniu, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy.
Jezu, który przemieniłeś smutek Apostołów w radość, gdy obiecałeś im zesłać Ducha Świętego i być z nami aż do końca świata, przemień utrapienia nasze w upragnione pociechy.
Jezu, który przemieniłeś bojaźń Apostołów w odwagę i męstwo, przemień..
Jezu, któryś przemienił wielkiego prześladowcę Ciebie, Szawła, w najgorliwszego i świętego Pawła Apostoła, przemień..

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zachowaj nas, Panie.
Od zatwardziałości serca, zachowaj nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli, zachowaj nas, Panie.
Od zła wszelkiego, zachowaj nas, Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie.

Przez tajemnicę Świętego Wcielenia Twego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez Przemienienie Twoje na górze Tabor, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez ustanowienie Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez okrutne Męki i Śmierć Twoją na Krzyżu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez chwalebne Zmartwychwstanie Twoje, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Przez przyczynę Najświętszej Matki Twojej, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas w wierze świętej zawsze utwierdzić i zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy wszędzie głosili Twoje miłosierdzie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy zawsze zgadzali się z Twoją świętą Wolą, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy naśladowali Ciebie w cierpliwości i miłości, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy mogli odpokutować za grzechy w tym życiu, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam dopomógł za Tobą dźwigać krzyż, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam uczynił jarzmo słodkim, a ciężar lekkim, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach codziennego życia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam dopomógł w pracach i trudach wytrwać w dobrym aż do końca, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy pomagali ludziom poznawać i miłować Boga prawdziwego, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, przez cudowne Przemienienie Twoje, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który w chwalebnym Przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnice wiary świadectwem ojców Starego Przymierza i wybranych Apostołów, a głosem wychodzącym z obłoku objawiłeś Swoje w Nim upodobanie, pozwól nam być współuczestnikami i współdziedzicami Jego chwały.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Udostępnij