Litania

Litania o Krzyżu Świętym II

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Przez krzyż Twój, wybaw nas, Panie, Synu Boży!
Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu wierny, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, wspaniałe drzewo, ozdobione purpurą krwi Chrystusowej, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, drzewo wielkie, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, słodkie drzewo, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, drzewo wybrane, aby na sobie unosić Ciało Najświętsze, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, drzewo wybrane na odpuszczenie naszych grzechów, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, drzewo wybrane, jedyne godne było dźwigać światu okup win, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, drzewo zewsząd poświęcone, przez  Baranka Boską Krew, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, szczęście dusz, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, ołtarzu Boga, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, znaku miedzianego węża, uzdrawiający lud izraelski. bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, chwało i wywyższenie Chrystusa, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, znaku męki i tryumfu Boga, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, kosztowny kielichu obejmujący wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas poniósł, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, na którym Słowo Boga zostało wskutek słabości ukrzyżowane z powodu nas, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, spełnienie dawnych figur i proroctw, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, jarzmo przykazań Bożych, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, początku nowego życia, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, zgorszenie dla Żydów, a głupstwo dla pogan, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, do powstania z grzechów naszych skłaniający, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, pokusy czarta, świata i ciała zwyciężający, bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, znaku szczerej pokuty. bądźże pozdrowiony!
Krzyżu, zbawienia wiecznego bramo bądźże pozdrowiony!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

– Kłaniamy Ci się, Chryste, i błogosławimy Tobie,
– Żeś przez Krzyż swój odkupił świat.

Módlmy się:
Prosimy Panie, racz wejrzeć na ten lud, dla którego chciał Pan nasz Jezus Chrystus
w ręce złośliwych być wydany i okrutną śmiercią krzyżową być srodze udręczony,
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego, Kraków Wydawnictwo „M”, 2010)

Udostępnij