Litania

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska w podwójnej koronie, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska Orłem i Pogonią, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska w warownej kaplicy, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska wileńskiej ulicy, módl się za nami
Matko Boska – śliczna Panno w pozłacanej szacie, módl się za nami
Matko Boska – moja Matko z dziecięcych zdrowasiek, módl się za nami
Matko nasza z codziennego szkolnego pacierza, módl się za nami
Matko Wilnian – ta z hejnału katedralnej wieży, módl się za nami
Matko z wierszy Adamowych, Adamowych filareckich pieśni, módl się za nami
Matko tych, co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu, módl się za nami
Matko nasza partyzancka z ryngrafów szlacheckich, módl się za nami
Matko ofiar zawleczonych do łagrów sowieckich, módl się za nami
Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino, Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino, módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska z księżycowym sierpem, módl się za nami
Matko Boska Miłosierna dla tych, którzy cierpią, módl się za nami
Matko w niebie królująca, ku której – stęsknione… módl się za nami
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony, módl się za nami
Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną, módl się za nami
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę. módl się za nami