Litania

Litania za chorych

LITANIA ZA CHORYCH

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

Boże, który stworzyłeś człowieka na Twoje podobieństwo i nie chcesz jego zniszczenia, zmiłuj się nad nami
Boże, który naszym pierwszym rodzicom po ich upadku dałeś nadzieję, że będą mieli Zbawiciela…
Boże, który rozkazałeś Mojżeszowi na pustyni wystawić miedzianego węża,
aby Izraelici patrząc na niego nie umierali od ukąszenia węży, zmiłuj się nad nami
Boże, który stworzyłeś rozmaite lekarstwa i zioła dla uleczenia naszych chorób…
Boże, który ulitowałeś sie nad łzami i modlitwą króla Ezechiasza i przedłużyłeś mu życie…
Boże, który wielu sposobami doświadczonego Hioba na końcu wspaniale nagrodziłeś…
Boże, który pobożnego Tobiasza ciężko dotknąłeś utratą wzroku, a potem wzrok mu przywróciłeś…
Boże, który chcesz nas oczyścić przez cierpienia jak złoto w ogniu, zmiłuj się nad nami
Jezu, który przyszedłeś dla uzdrowienia chorych, pocieszenia strapionych i otarcia łez naszych…
Jezu, który uzdrowiłeś chorego od trzydziestu ośmiu lat mocą Twego słowa…
Jezu, który wskrzesiłeś Łazarza od czterech dni umarłego, zmiłuj się nad nami
Jezu, który trędowatych uleczyłeś, ślepym przywróciłeś wzrok, głuchym słuch, niemym mowę,
a tych, którzy z ufnością dotknęli się skraja Twojej szaty, obdarzyłeś zdrowiem…
Jezu, mężu boleści, który znasz nasze słabości z doświadczenia…
Jezu, który poszedłeś na śmierć, jak baranek daje się prowadzić na zabicie, zmiłuj się nad nami

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie

Od grzechu, który śmierć zadaje duszy, zachowaj nas, Panie
Od takiej śmierci, która prowadzi do wiecznego potępienia, zachowaj nas, Panie
Od sideł i chytrości szatańskiej, zachowaj nas, Panie
Od wszelkich niebezpieczeństw, zachowaj nas, Panie
Od upadku na duchu i niepokoju serca, zachowaj nas, Panie

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyś nas na końcu życia do wiecznego odpoczynku przyjąć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie
Abyśmy mogli do końca wytrwać i dostać się do szczęśliwej wieczności, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się:

Boże, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia, wysłuchaj nasze prośby za chorego brata (chorą siostrę) N. i wszystkich chorych; spraw aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Udostępnij