Pozostałe

Litania zwycięstwa

Wielbię Rany i Krew Chrystusa.
Ona uzdrawia moje ciało,
Ona koi moją duszę,
Ona leczy mój umysł.
Chwała i moc Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew.
Jego Krew ma moc oczyszczenia,
Jego Krew ma moc przebaczenia,
Jego Krew ma moc wyzwolenia,
Jego Krew ma moc odnowienia,
Jego Krew ma moc ocalenia,
Jego Krew zwycięża.

Wszystko jest możliwe dla tego, kto uwierzył w moc Krwi Baranka.

Wielbię Krew Baranka, która obmywa mnie z win, aż jak śnieg biały się staję.
Wielbię Krew Baranka, która mocą swą wyzwala mnie z pęt grzechów i przywiązań.
Wielbię Krew Baranka, mocniejszą niż moja.
Ona kształtuje mnie na obraz i podobieńtwo Boże.
Wielbię Krew Baranka, która zwycięża wszelkie przytłaczające mnie wrogie moce.
Wielbię Krew Baranka, Ona chroni mnie od chytrych zakusów wroga.
Wielbię Krew Baranka, która przygotowuje mi weselne szaty.
Wielbię Krew Baranka, która wszystko, wszystko czyni nowym.
Alleluja! Amen.

Udostępnij