Liturgiczne wspomnienie: św. Agata, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: Litania do św. Agaty
Koronka do św. Agaty
logo_pomoc-duchowa-online
Modlitwy do świętych

Modlitwa do św. Józefa

O święty Józefie, ziemski Ojcze i Opiekunie Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa,
najmilszy Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi!
Ja, N.N. Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia za Patrona,
Ojca i Opiekuna i postanawiam mocno głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i cześć.
Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i ciała,
broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych,
zachowaj mnie do wszelkiego niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku.
Szczególnie zaś w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie
wraz z Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął,
ale miał żywot wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen.