Liturgiczne wspomnienie: święci męczennicy Paweł Miki i Towarzysze, św. Dorota, dziewica i męczennica
Modlitwa na dziś: O triumf Krzyża Chrystusowego
Litania do św. Doroty
logo_pomoc-duchowa-online
Pozostałe

Modlitwa do Jezusa

Chryste, Jaśniejący obrazie Ojca, Książę pokoju, który jednasz Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem,
odwieczne Słowo, które stało się ciałem, i ciało przebóstwione w oblubieńczym spotkaniu,
tylko w Tobie obejmiemy Boga.

Ty, który stałeś się mały, aby pozwolić się pochwycić pragnieniu naszego poznania i naszej miłości,
pozwól nam szukać Ciebie pragnieniem, uwierzyć w Ciebie pośród ciemności wiary,
oczekiwać Ciebie z gorącą nadzieją, miłować Ciebie w wolności i radości serca.
Spraw, byśmy nie dali się zwyciężyć mocy ciemności, usidlić blaskiem tego, co przemijające.

Daj nam swego Ducha, by On sam stał się w nas pragnieniem i wiarą, nadzieją i pokorną Miłością.
Wtedy szukać Cię będziemy, Panie, pośród nocy, czuwać przy Tobie w każdym czasie,
a dni naszego ziemskiego życia staną się jak przepiękny świt, w którym przybędziesz,
jak jaśniejąca gwiazda poranna, aby w końcu stać się dla nas Słońcem, które nie zna zachodu.
Amen. Alleluja!

Bruno Forte

Jezus Chrystus
Jezus Chrystus